1. B třída – Prv – úkoly od 4.5.

Prvouka od 4. 5.

 

Prvouka str. 53 – opakování

 

Jarní rostliny – děti by měly poznat základní, které měly v PS i při procházce v přírodě

 

Části těla rostlin – kořen, stonek, listy, květy, plody – jejich význam pro rostlinu

 

Ptáci – stálí /vrabec, sýkorka, sova/, stěhovaví /čáp, vlaštovka, skřivan/

 

Hospodářský zvířata – poznat, umět pojmenovat samici, samce, mládě, čím jsou užitečná

 

 

Opakování učiva o čase:

 

V běžném životě by děti měly uplatnit znalosti:

 

Roční období – jaro, léto, podzim, zima – co k těmto obdobím patří – jaké období je nyní

 

Měsíce v roce – vyjmenovat, které jsou jarní, letní, podzimní, zimní, datum narození, kalendář

 

Dny v týdnu – co je dnes za den, víkend, co který den děláme…

 

Hodiny – poznat kolik je hodin – zatím jen celé hodiny, kdo zvládne i čtvrt, půl…je pašák

 

Test: Zkuste položit dětem tyto otázky.

 

  1. Jak se nazývá období, kdy padá listí ze stromů?
  2. V kterém měsíci jsou Vánoce?
  3. Kdy máš narozeniny? V jakém je to ročním období?
  4. Co je dnes za den?
  5. Které dny je víkend?
  6. V kolik hodin je poledne?
  7. Napiš 3 jarní květiny.
  8. Která část rostliny je pod zemí?
  9. Pták, který vyzobává škůdce stromů.
  10. Samec a mládě ovce.

 

Odpovědi napíší děti na linkovaný papír, na každou řádku 1 odpověď, stručně /jen slova, ne celá věta/. Výsledek je pro vaši informaci, jaké má dítě znalosti.

V běžném životě jim učivo připomínejte, aby nezapomněly, co se naučily…