2. třída – Čj – úkoly od 18.5.

Český jazyk

Po – vyjmenujte zpaměti slovní druhy jak jdou za sebou , napište do školního sešitu 10  sloves podle sebe , potom pracovní sešit str. 24 celé

Út – okopírovaný list český jazyk 6/ cv.1,2 podle pokynů, cv.3 – nahraďte slovo je  lepším, výstižnějším slovesem a  celé věty napište vedle na řádek,                   +  cv.4 – pište pouze slovesa

St – diktát vět podle učebnice str.83/cv.7, podtrhejte všechna slovesa modrou pastelkou ( vlnovkou),okopírovaný list český jazyk č.7 /cv. 79- ze tří slov vedle kolotoče patří dovnitř jen jedno, a to sloveso, vyberte ho a zapište do příslušného políčka ( např. svítí, deset, sem- sloveso je svítí, napíšu ho do kolotoče), z prvních písmen napsaných slov sestavíš tajenku, cv.80 je dobrovolné a stačí ústně

Čt – hra – předvádějte různá slovesa a říkejte je nahlas ( ležím, sedím, čtu……), učebnice str.83/cv. 8 – do školního sešitu napište ke každé slabice co nejvíce sloves, která na ní začínají (např. le - leze, lepí…….), učebnice str. 84 / cv. 10, 11, 12 -  ústně (část on-line, kdo nemá možnost pracovat s námi, splní vše sám)

Pá – procvičujeme znalost sloves- učebnice str.83/ cv. 6,9  můžete čerpat z obou cvičení , přečtěte, poznávejte slovesa,vyberte si 5 vět, které napíšete do školního sešitu, potom podtrháte podstatná jména červeně ( rovná čára) a slovesa modře (vlnovka), na volný list papíru napiš 5 sloves a nakresli k nim vhodný obrázek, kdo by nezvládl kreslení, napíše  3.5=_  sloves podle sebe       do školního sešitu

Čtení

pracovní list český jazyk- čtení č.3 - Smutný červený autobus ( prosím nafotit a poslat na e-mail)

žlutá čítanka str. 96-97 + otázky v rámečku

bílá čítanka str. 54-58

+ čtení ve své knize

 Psaní str.21

Prosím nafoťte  diktát , úkoly tohoto týdne ve školním sešitě a  pracovní list ke čtení,  pošlete  na e-mail helenaadamkova@zszdikov.cz (pracovní   e-mail)   pro kontrolu. Děkuji

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 917

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 419

Posledních 30 minut 2

Dnes 7

Včera 99