2. třída – Prv – úkoly od 4.5.

Prvouka

Ze života ptáků

Pročíst si str. 51 ve žluté učebnici nebo str. 55 v interaktivní učebnici, zjistit a vědět, jaký je rozdíl mezi ptáky stálými a stěhovavými, umět vyjmenovat několik druhů od obou skupin, poznávat je na obrázcích v učebnici i v prac. sešitě, můžete si hledat obrázky i na internetu,pozorovat ptáky venku na vycházce, všímat si co dělají,  potom vypracovat v pracovním sešitě str. 55