3. třída – Aj – úkoly od 13.4.

Aj 14.4.-18.4.

Aj učebnice a pracovní sešit str. 48,49

průběžně opakovat již probrané učivo

Pracovní list

Doporučuji procvičování již probraných tématických okruhů na stránkách

British Council Learn English kids

Soubor ke stažení: (ke správnému zobrazení doporučujeme program openOffice)

Vegetables_-_pracovni_list