3. třída – Prv – úkoly od 27.4.

Prvouka 3 27. 4 – 30.4.

Pozorně si přečti články na straně 53 v učebnici a prohlédni si obrázky.

Pokus se odpovědět na otázky v oranžových rámečcích.

Potom vypracuj stranu 40 v pracovním sešitě.