3. třída – Prv – úkoly od 30.3.

Prvouka 3

Pročti si články na straně 41 v učebnici a prohlédni si obrázky.
Pokus se odpovědět na otázky v oranžových rámečcích.
Potom vypracuj stranu 31 v pracovním sešitě.