4. třída – Aj – úkoly od 18.5.

Lekce 22 - budeme procvičovat v PS str. 46 cv. 1 - na volné linky zapište názvy místností.
Cv. 2
- procvičování číslovek - pozor na psaní číslovky čtyři, čtrnáct, čtyřicet.
Cv. 3 - doplňte věty nápovědou z rámečku