4. třída – Aj – úkoly od 20.4.

Naučíme se názvy některých druhů ovoce a zeleniny. UČ str. 44 cv. 1 + slovíčka v rámečku. PS str. 44 cv. 1 - udělat + naučit výslovnost slovíček.
cv. 2 - písemně
cv. 1 a 2 mi zašlete prosím na e-mail