4. třída – Čj – úkoly od 1.6.

Český jazyk

Opakování - stavba věty - str. 88 cv. 1 - projděte ústně, cv. 4 - napište do sešitu
Str. 90 cv. 6 - pouze doplňte vynechaná písmenka - udělejte ústně.
Str. 91 - závěrečné opakování - cv. 1 a 3 - doplňte neúplná slova a odůvodněte - ústně
PS - shoda přísudku s podmětem - str. 12 cv. 1, 2
Str. 13 cv. 3, 4