4. třída – Čj – úkoly od 8.6.

Český jazyk

UČ str. 92 cv. 5 - doplňte neúplná slova a složte pomíchaná přísloví. Cvičení udělejte ústně
CV. 6 - napište do sešitu a doplňte vynechaná písmenka
CV. 8 - přečíst a sloveso cestovat nahraďte v některých větách vhodnějším slovesem
Vyznačená slova nahraďte slovy podobnými - cvičení udělejte ústně
Str. 93 cv. 9 - ústně, cv. 11 - přepište do sešitu, podtrhněte podmět a přísudek
Str. 94 cv. 13 - vyberte ze závorky vhodný podmět k danému přísudku - ústně
Cvičení 6 a 11 mi prosím ofoťte
Můžete procvičovat v PS shoda přísudku s podmětem
Z čítanky dále pokračujte ve čtení článků