4. třída – Ma – úkoly od 13.4.

Matematika
UČ třetí díl str. 3 projděte si ve cv. 1 růžovou tabulku a zopakujte si, jak správně píšeme velká čísla (třídy oddělujeme mezerou např. 1 452 386)
cv. 2 do školního sešitu
cv. 3 zapište čísla správně pod sebe a sečtěte (do školního sešitu)
str. 4 cv. 4 stačí ústně
str. 4 cv. 6, 7, 9 do školního sešitu