4. třída – Pří – úkoly od 8.6.

Přírodověda

Pouze informativně si přečtěte str. 78 - 80 - rostliny na poli a str. 80 - 82 - živočichové na poli
Rostliny a živočichy určitě znáte
Můžete si také na konci učebnice na str. 86 - 92 přečíst o tom, jaké rostliny a živočichy najdeme u vody.
Poznámky psát nemusíte