5. třída – Ma – úkoly od 20.4.

Matematika, 6. týden

Učebnice, kapitola Zaokrouhlování desetinných čísel, str. 106-107.

Ve cvičení 1 je červený text: desetinná čísla se zaokrouhlují podobně jako čísla přirozená.

Následuje zopakování pravidla pro zaokrouhlování. Nezapomeň, že číslice nejblíže nižšího řádu se nachází vpravo od řádu, na který zaokrouhlujeme.

Příklad (ze cv. 2 a): 8,3 zaokrouhlíme na jednotky – podtrhneme si zeleně číslici nejblíže nižšího řádu vpravo od jednotek –to je číslice 3, zaokrouhluje se dolů, to znamená, že 8,3 zaokrouhlíme na 8.

Příklad (ze cv. 2 b): 15,62 zaokrouhlíme na desetiny – podtrhneme si zeleně číslici nejblíže nižšího řádu vpravo od desetin –to je číslice 2, zaokrouhluje se dolů, to znamená, že 15,62 zaokrouhlíme na 15,6.

Praktické využití – v obchodě se zaokrouhluje na celé koruny.

Pondělí

Učebnice str. 106 cv. 2,3,4, do sešitu Ma.

Modrý pracovní sešit Od zlomku k desetinnému číslu str. 23

Úterý

Učebnice str. 106 cv. 5,6 do sešitu Ma, cv. 7 si můžeš zahrát s rodiči.

Modrý pracovní sešit Od zlomku k desetinnému číslu str. 24

Středa

Učebnice str. 107 cv. 9, slovní úlohy 10,11 do sešitu Ma.

Červený PS str. 57 cv. 1,2. Moje rada pro ty, kteří si to neumí představit: převeď si 158 cm na metry, zapiš desetinným číslem 1,58 m. Pak teprve zaokrouhluj na metry. Podtrhnu si číslici 5, zaokrouhluje se nahoru, to znamená na 2 m.

Čtvrtek

Učebnice str. 107 cv. 12, 18 do sešitu Ma.

Červený PS str. 57 cv. 3,4. Postup je podobný jako u cvičení 2, nejdříve si zapiš jako desetinné číslo (2 428 g = 2,428kg), pak zaokrouhluj.

Pátek

Učebnice str.107 cv. 13,14 do sešitu Ma.

Červený PS str. 58 cv. 5,6.

Online procvičování

www.matika.in

  1. ročník Převod římských čísel 1,2.

(Nápověda: Ivan Veze Xénii Lesní Cestou Do Města, pravidla v učebnici na str. 46 - 47).

www.matyskova-matematika.cz

výuková videa, zde vysvětleny římské číslice – už bys  to měl/a ovládat, 5. ročník, 2. díl, str. 62, 63

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desetinnych-cisel

 

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 012

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 1

Dnes 12

Včera 74