5. třída – Ma – úkoly od 30.3.

Matematika
(třetí týden, nezapomeň napsat datum a na okraj Ma-3)

Učebnice str. 96 červeně natištěný text přečíst a pozorovat ve cv. 2 (vysvětleno porovnávání desetinných čísel), Pokračuj, přečti si slovní úlohy cv. 4, 5 a řekni si, jaké je řešení, nezapisuj.
Do sešitu Ma-š zapiš: str. 96 cv. 3, str 97 cv, 9, str 98 cv 17, 18.
Návod ke cv. 17: narýsuj do sešitu úsečku, vzdálenosti mezi body 1 cm, délka úsečky stačí 14 cm, aby se vešlo do sešitu na šířku.
Vzdálenost 10 cm od čísla nula je číslo jedna.
Vzdálenosti po 1 cm vyznačují desetiny (např. 0,4 - vzdálenost 4 cm vpravo od čísla nula).
Vzdálenosti po 1 mm, nutno znovu přiložit pravítko s vyznačenými milimetry, vyznačují setiny (např. 0,42 – 42 mm vpravo od čísla nula).
Slovní úloha str. 99 cv. 29 (narýsuj tabulku do sešitu).

Online procvičování
www.skolasnadhledem.cz
1.stupeň - 5. třída - Násobíme a sestavujeme příklady, Co už známe (geometrie), Body, přímky, útvary
www.matika.in
5.ročník – Pyramidy (různé úrovně)
www.matyskova-matematika.cz
výuková videa, je zde vysvětleno zobrazování desetinných čísel na ose: 5. ročník, 2. díl, str. 20