5. třída – Ma – úkoly od 4.5.

Matematika od 4. 5. do 8. 5.

Učebnice kapitola Procvičování desetinných čísel str. 111 - 113

Pondělí, úterý (online vyučování poskytuje vysvětlení a kontrolu postupu). Protože jsou žáci, kteří zatím nemají možnost připojit se, vypisuji zadání celé tak, jak jsme byli zvyklí. Kdo má online výuku až v úterý, může si procvičovat v pondělí samostatně (odkazy na webové stránky).

 

 

Zeleně podbarvený text na str. 111 cv. 3 – opakování postupu pamětného počítání s desetinnými čísly.

Str. 112 cv. 10 sčítej zpaměti (to znamená, že si nepíšeš sčítance pod sebe) a pak samostatně zapiš do sešitu. Str. 113 cv. 22 odčítej zpaměti a pak zapiš do sešitu. U obou cvičení zapiš dva sloupečky (6 příkladů).

Str. 112 cv. 13 zapiš desetinným číslem v daných jednotkách. Do sešitu první a třetí sloupeček.

Slovní úlohy str. 112 cv. 14 (první slova úlohy: Z desetimetrové role….).

 

 

Str. 113 cv. 24 – pozoruj, jak budeš postupovat, chceš-li vyjádřit zlomek desetinným číslem, cv. 25 na číselné ose ukaž a popiš obrazy čísel. Červený text – závěr pozorování.

Str. 113 cv. 26 – jsou zápisy správně? Správný zapiš do sešitu.

Str. 113 cv. 28 slovní úloha (Cukrář nakoupil….)

 

 

Matika.in

Násobilkové obdélníky s neposedy.  Dvě varianty, není to tak lehké jako sloupečky, které zadáváme ve škole.

  1. ročník - https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eabcd02c033a
  2. ročník - https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eabd5d6e49d5

Matýskova matematika – tentokrát na youtube, opakování sčítání a odčítání desetinných čísel, znovu vysvětlení, pokud by někdo potřeboval - https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU

 

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 129

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 436

Posledních 30 minut 14

Dnes 59

Včera 327