5. třída – Pří – úkoly od 4.5.

Přírodověda 5. třída

 

Ahoj žáčci páťáčci,

pani učitelka Pešlová mě informovala, že někteří

z Vás si nechali učebnici III. díl ve škole, a tak dnes Vám vypíšu poznámky, které si opíšete do sešitu a naučíte se je:

 

Kolo

 • jeden z největších vynálezů člověka
 • původně lidé používali na posouvání břemene kmeny stromů

( udělej si pokus : hromádku čtyř těžkých knih zkus posunout prstem. Pak pod knihy polož 3 kulaté pastelky a knihy po pastelkách posouvej, pastelky postupně přendávej zezadu dopředu, převez knihy po celé stole )

 • první vozy v Evropě - asi 3. tisíce let před naším

letopočtem

 • kola byla celodřevěná, plná, velmi těžká, pneumatiky neexistovaly
 • později kola paprsková ( kolo již není celé vyplněno, uprostřed paprsek )

 

Nakresli obrázek :

Celodřevěné kolo                           Paprskové kolo

 

 

Převody mezi koly

 • ozubená kola se používají ke změně rychlosti otáček

Menší hnané kolo má méně zubů než hnací kolo.

Tak získá hnané kolo větší rychlost otáčení než kolo hnací.

 • k převodu otáček využíváme řemen nebo řetěz

( pozoruj u svého jízdního kola s přehazovačkou

na rovině zvolíš…. a do kopce zvolíš….?

 • Ozubená kolečka najdeme : hodinky, vrtačka, bruska…

 

Lopatková kola

 • lidé se naučili využívat sílu větru a vody a sestrojili

lopatková kola, síla vody a větru je roztáčí.

( větrný mlýn, větrník, vodní mlýn, mlýnek na

potoce )

 • lopatky nahrazené nádržkami vynášely vodu nahoru, kde se vylévala do koryt – zavlažování půdy
 • vynález turbíny – vrtule ve válci je roztáčena tlakem vody nebo páry

 

Úkol : vyhledej na internetu

 • starověké římské vozy
 • středověký kočár
 • mechaniku orloje
 • vodní mlýn
 • větrné mlýny v Holandsku
 • větrné elektrárny
 • turbíny – napiš do sešitu, k čemu slouží