6. třída – Dě – úkoly od 18.5.

Dějepis 6 od 18.5.

Pondělí 18.5.

Téma: Ovládnutí Makedonie a Řecka – učebnice str. 109

Odpověz na následující otázky, odpovědi piš do sešitu.

  1. Proč Římané ovládli Korint? Co to pro ně znamenalo?
  2. Vysvětli pojem „impérium“.

Čtvrtek 21.5.

Téma: Krize republiky - učebnice str110

Odpověz na následující otázku, odpověď piš do sešitu.

  1. Proč došlo ke krizi římské republiky?

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.