6. třída – Dě – úkoly od 27.4.

Dějepis  6.tř. od 27. 4.

Pondělí  27. 4.

Učebnice str. 101

Dějiny Etrusků

Do sešitu odpověz na následující otázku:

Proč ztratili Etruskové svou moc?

Dále si přečti na str. 102 v barevném pruhu O Aeneovi a založení Říma.

Čtvrtek 30. 4.

Učebnice str. 102 – 103

Řím v době královské

Do sešitu odpověz na následující otázky:

Popiš vznik Říma.

Jak bylo rozděleno obyvatelstvo?

Kdy a jak skončila v Římě doba královská?