6. třída – Fy – úkoly od 11.5.

6.třída nová látka - úkol na středu

Fyzikální veličivy

Měření hmotnosti tělesa

Prostuduj z učebnice látku 1.26 a 1.27 Jednotky hmotnosti

a měření hmotnosti

Zapiš do sešitu tento text:

Jednotky hmotnosti

Hmotnost má značku m

Základní jednotkou hmotnosti je kilogram - kg

1 kg je hmotnost mezimárodního prototypu kilogramu.

(platino-iridiový váleček)

Kromě základní jednotky kg se používají v praxi také díly a násobky

základní jednotky.

Díly:

1 gram - 1g  1kg=1000g     1g=0,001kg

1 miligram - 1mg    1g=1000mg    1mg=0,001g

Násobky:

1 tuna - 1t  1t=1000kg

K měření hmotnosti pevných těles a kapalin používáme váhy

Laboratorní, kuchyňské, mechanické, automatické, digitální a další.

 

Vypracuj do sešitu a pošli

výsledky př.1 a 2 z učebnice, které se týkají látky 1.26

35g= ....... atd.

6mg= ....... atd.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 915

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 418

Posledních 30 minut 0

Dnes 5

Včera 99