6. třída – Nj – úkoly od 6.4.

Úkoly na týden od 6. 4.:

Kontrola minulého cvičení:

Ve školním sešitě si zkontrolujte správnost řešení cvičení z minulého týdne. Pokud jste chybovali, napište do opravy celou větu správně,

např. : Die Verbesserung:....

Hans malt sehr schön. Helga und Paul haben ein Auto. Was hast du zu Hause? Das Kind kommt bald nach Hause. Ich habe keine Tasche jetzt. Habt ihr eine Banane? Was spielen dein Bruder und deine Schwester oft? Was haben dein Vater und deine Mutter? Peter hat eine Mütze. Hans hat ein Lineal. Petra hat einen Bruder. Wir haben einen Stuhl und einen Tisch.

Datum: den 6. April

Den wie vielten haben wir heute?

Nové učivo: němčina má pouze 4 pády, zaměříme se na 4. pád:

Do sešitu napište: 4. pád členu určitého a neurčitého - nadpis

________mužský rod                    ženský rod                    střední rod

1. pád der Hund, ein Hund die Tasche, eine Tasche das Kind, ein Kind

4. pád den Hund, einen Hund die Tasche, eine Tasche das Kind, ein Kind.

 

Je proto nutné znát přesně rod podstatného jména, abychom ve čtvrtém pádě dali správný tvar členu.

Pádová otázka je stejná jako v češtině. Koho, co ?

Podle vyloženého učiva doplňte správné tvary členu ve větách:

Hans hat (Hund, Katze). Wir haben (Auto, Haus). Meine Schwester hat (Puppe). Mein Bruder hat (Ball). Wir haben (Bleistift und Lineal) in der Tasche. Hast du (Bruder und Schwester)?

Z učebnice na str. 51 a 52 vypracujte písemně cv.10 a 11. Cvičení vždy označte číslem .

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 008

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 505

Posledních 30 minut 0

Dnes 8

Včera 74