6. třída – Př – úkoly od 30.3.

Přírodopis 6. třída

 

Uč. - str.69 - Roztoči

  • přečti si
  • vypracuj poznámky
  • nakresli nasátou samičku klíštěte
  • odpověz na otázky, ústně

 

Uč. - str. 70 - Korýši

  • přečti si
  • napiš poznámky
  • odpověz na otázku, písemně ( čich raka )