6. třída – Př – úkoly od 4.5.

Přírodopis 6. třída

 

Uč. - str. 81 – 82  Stejnokřídlí

  • přečti si
  • vypiš zástupce křísů a zástupce mšic, parazitů

rostlin a rámeček na str. 83  a zamysli se nad tím, co se stane, pokud

se na rostlině tito parazité objeví

  • odpověz do sešitu na otázky č.2 a 3 ze str. 83

Vzpomínáš si na knihu o mravenci Ferdovi? Jaký hmyz si z knihy pamatuješ?

 

Uč. - str. 82

  • vši - zapiš do sešitu
  • ploštice – str. 84 – opiš zelený rámeček
  • vyber si zástupce ploštic a podrobně ho popiš

 

Vyhledej na internetu :

Youtube – štěnice postelní

 

Vyhledej na rybníce :

vodoměrku a bruslařku. Která je delší, poznáš to?

 

michaelavacikova@zszdikov.cz