6. třída – Vo – úkoly od 1.6.

Výchova k občanství 6 od 1.6.

 

Pátek 5. 6. -

Téma: Životní úroveň - učebnice str. 124 - 130

Odpověz: 1. Jaké životní potřeby jsou pro tebe důležité?

  1. Jaké životní hodnoty vyznáváš?

 

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.