7. třída – Dě – úkoly od 23.3.

Úkoly v týdnu od 23. 3.:

Udělejte stručný zápis z učebnice ze str. 76 ( nadpis Cechy) až na str. 77 .
Text si přečtěte, poté vypište tučně vytištěná slova a napište k nim vysvětlení tak, abyste mu rozuměli.

Dále vypracujte projekt na téma: Město ve středověku. Projekt je možné zpracovat do sešitu na dvojstránku.