7. třída – Dě – úkoly od 4.5.

Úkoly v týdnu od 4.5. 2020:

pondělí 4. 5.

Nové učivo : Shrnutí učiva o Přemyslovcích = zápis do sešitu

Z učebnice na str. 97 nahoře si pod tímto nadpisem zapište shrnutí učiva.

Lucemburkové na českém trůně

Přemyslovci vymřeli po meči, jak jsme si říkali minule. Náš stát byl bez panovníka. Byly zde ovšem tři ženy, které se mohly provdat a jejichž manžel by se tak stal českým králem.

Byly to: královna-vdova (Eliška Rejčka) a dvě Přemyslovny, dcery Václava II., Anna a Eliška.

Pro Elišku byl vybrán ženich Jan Lucemburský, svatba byla r. 1310 a J. L. byl korunován českým králem.

Nový král se stále dohadoval s českou šlechtou i s manželkou a nejraději se účastnil všech možných válek po celé Evropě. Přestože se do Čech vracel jen pro peníze na svoje válečné akce, byl obratný politik a schopný diplomat, který šířil věhlas českých zemí v Evropě. Rozšířil též hranice Českého království.

Padl v bitvě u Kresčaku r. 1346.

Jeho nejstarší syn se původně jmenoval Václav. Později přijal jméno Karel – Karel IV.

V učebnici na str. 99 – 102 je možné se o něm dozvědět více.

Z tohoto textu (i z jiných) vypracujete projekt: Karel IV. Zpracujte buď na velký papír nebo dvojstránku sešitu a pošlete mi ke kontrole do konce týdne. Projekt bude součástí sešitu, bude kdykoli k nahlédnutí (zkontroluji též po návratu do školy).

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 840

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 4

Dnes 27

Včera 72