7. třída – Fy – úkoly od 1.6.

7.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Archimedů zákon

Prostuduj látku 2.6 z učebnice

Zapiš do sešitu:

Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla.

Její velikost je rovna tíze vytlačené kapaliny.

Pro její výpočet platí:

Fvz = V x ró x g

kde V je objem ponořeného tělesa (m3)

ró - hustota kapaliny (kg/m3)

g - gravitační konstanta 10

----------------

Příklad 1:

Dospělý člověk má objem 0,07 m3.

Jaká vztlaková síla na něj působí,

ponoří-li se zcela do vody? (hustota vody 1000 kg/m3)

Příklad 2:

Jakou silou zvedneš kámen o hmotnosti 14,2kg a objemu 5,4dm3

  1. a) na suchu
  2. b) bude-li zcela ponořený ve vodě

Do sešitu zapiš a také pošli:

- zadání, vzoreček, výpočet, odpověď

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 431

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 123

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 70

Unikátní IP 860

Posledních 30 minut 0

Dnes 0

Včera 45