7. třída – Fy – úkoly od 8.6.

7.třída opakování - úkol na pondělí a čtvrtek

Prostuduj látku 2.7. z učebnice

Zapiš do sešitu:

Chování těles v kapalinách

Při ponoření tělesa zcela do kapaliny na něj

působí :

Gravitační síla Země Fg = m x g

Vztlaková síla Fvz = V x ró x g  (ró kapaliny)

Výslednice obou sil určuje chování ponořeného tělesa.

a.) Fg je větší než Fvz   ... těleso se potopí

b.) Fg = Fvz              ... těleso se vznáší

c.) Fg je menší než Fvz   ... těleso plave

Chování tělesa v kapalině lze také určit porovnáním hustoty

kapaliny a tělesa.

Odpověz na následující otázky:

1.) Proč led plave na vodě?

2.) Vysvětli chování ocelového hřebíku ve vodě a ve rtuti.

3.) Dokážeš přemluvit vajíčko, aby plavalo na vodě?

Co musíš udělat?

Odpovědi napiš.

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.