7. třída – Nj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 9. Juni, es ist Dienstag.

Kontrola minulého učiva:

Vypracujte přílohu Nj7opak, doplňte odpovídající výrazy a celou stranu pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na str. 67 zapište poslední nová slovíčka .

Další úkol bude projekt na téma roční období.

Využijte slovního i obrazového materiálu v učebnici a v pracovním sešitě v 7. lekci. Vypracujte na velkou čtvrtku, pošlete ke kontrole a schovejte si ho. Přinesete ho v září do školy a založím . Budu posuzovat i výtvarnou stránku.

Všechny domácí úkoly mi pošlete nejpozději do konce týdne.

Doplňte všechny nedodané úkoly.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj7opak