8. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Úkoly na týden od 20. 4.:

Další cvičení doplňte a pošlete na moji emailovou adresu: verastepankova@zszdikov.cz

Pondělí 20. 4.:

V pondělí budeme mít sloh. Zabývali jsme se úvahou a dnes v ní budeme pokračovat. Je jaro se vším, co k němu patří (ale letos tu máme bohužel i něco navíc).

Váš úkol: Úvaha na téma : Letošní jaro

Podle údajů v sešitech napište úvahu v rozsahu max. 30 řádek. Pošlete nejpozději 28. 4. ke kontrole.

Úterý 21. 4.

Kontrola řešení Čj8.tř.a: 32b, c, e, g

33a, 34 c, 35 d, 36 d, 37 b, 38 c, 39 c, 40 c, 41 b, 42 a, 43 c, 44 a, d, 45 b, 46 a, 47 b, c, 48 A3, B6,C, D5, E1, F 4, 49 A 6- B3- C5 – D1- E4- F2, 50 c.

Literatura: 1 c, f, h, 2 A2 – B1 – C4 – D3 , 3c.

Očekávám od vás, že mi sdělíte, jaká byla úspěšnost a jak se vám s tímto testem pracovalo.

Opakování vět vedlejších:

Udělejte rozbor a pošlete mi ke kontrole nejpozději do 28. 4. Žáci, kteří zkracují cvičení, vypracují pouze dvě souvětí.

  1. Musíme se rychle rozběhnout, abychom vlak ještě stihli.
  2. Jestli přijdeme pozdě, vlak nám ujede.
  3. Třebaže se maminka učila hrát na klavír, dnes mi už nic nezahraje.
  4. Nikdo ho nikdy neviděl, aby bruslil.
  5. Nikdy jsem ho neviděla, že by byl rozčilený a že by tak vyváděl.

Středa 22. 4.:

Čítanka str. 77 – 84 – přečtěte text a na základě přečteného napište do literárního sešitu, jaké vlastnosti měla hlavní postava.

Čtvrtek 23. 4.: Opakujeme přívlastky:

K podstatnému jménu chata přidejte Pk sh., nesh., post. Rozv., několikanásobný sh. i nesh. a přístavek. Můžete vytvořit i větu, kde bude co nejvíce požadovaných přívlastků. Pošlete mi ke kontrole do 28. 4.

V pracovním sešitě vypracujte cv. 2 na str. 28 (doplňte vynechaná písmena).

Určete slovní druhy, u sloves ještě způsob a pošlete ke kontrole:

řekl bych, stavba, strž, postavme, kteří, někomu, sedmák, sedmina, sedmý v řadě, dvě stě, dědečkův stolek, pomůžeme mu, auvajs, -li, příkrý, příkře, příkrost.

Na procvičení vedlejších vět posílám přílohu Čj 8.tř. Cvič. na skladbu, je tam i řešení.

Soubor ke stažení:

Čj 8 tř. cvič. na skladbu s řešením

Pátek 24. 4.:

Čítanka str. 84 – 86 přečíst, do sešitu zapište jméno autora a data nar. a úmrtí ( str. 87). V dostupných materíálech najděte pojem epigram a zapište si do sešitu, oč se jedná.

Někteří mi ještě neposlali vypracované úkoly z minulého týdne, napravte to co nejdříve.