8. třída – Čj – úkoly od 23.3.

Úkoly na týden od 23. 3. :

Zpracujte písemně do školního sešitu cv. 4 na str. 82 , cv. 1 na str. 84. a cv. 4 na str. 85.

Do slohového sešitu napište úvahu na téma: Dva roky prázdnin