8. třída – Čj – úkoly od 25.5.

Úkoly na týden od 25. 5.

Pondělí 25. 5.

Sloh

Vypracujte přílohu Čj8všeob . Zaškrtávejte správné odpovědi a pošlete mi náhled celé strany ke kontrole.

Úterý 26. 5.

Mluvnice

V příloze Čj8čárky doplňte čárky na správná místa a pošlete.

Čárky vždy oddělují věty hlavní a vedlejší. Podle správných spojovacích výrazů rozhodněte o větách hlavních nebo vedlejších. Mnozí zapomněli, že existují spojky souřadící. Vyhledejte si je v učebnici nebo ve školním sešitě, abyste správně rozhodli o větě H nebo V.

Středa 27. 5.

Mluvnice

Několikanásobné větné členy. Postupujeme tak, že najdeme několikanásobný větný člen a hledáme podle spojovacích výrazů, jaký mají členy mezi sebou vztah. Nejde o druh, to bylo ve větách vedlejších. Spojovací výrazy musíme znát, umět, dovedou nás ke správnému poměru. Stejná pravidla o poměrech platí i pro věty hlavní nebo pro věty vedlejší stejného typu (např. mezi dvěma nebo více větami přívlastkovými platí podle spojovacích výrazů nějaký poměr).

Učebnice na str. 113 cv. 10. V tomto cvičení se pokuste podle vzoru rozvít jednotlivé složky několikanásobného větného členu.

Pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 28. 5.

Mluvnice i literatura.

V příloze Čj9test vypracujte na str. 18 cv. 9, 15 a 16. Pak jsou tam úkoly z literatury – na str. 18 dole a na str. 19 – vypracujte všechny úkoly 1 – 6. Pošlete ke kontrole.

Ze stejné přílohy doplňte ještě pravopisné cvičení na str. 19 ( úkoly G6) a pošlete.

Pátek 29. 5.

Mluvnice

Z učebnice na str. 114 písemně vypracujte cv. 12. Ze souvětí budete podle vzoru tvořit věty jednoduché. Nezapomeňte, že se musíte zbavit určitého slovesa, abyste měli méně vět.

Pošlete ke kontrole.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8test
Čj8všeob
Čj8čárky

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 009

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 505

Posledních 30 minut 1

Dnes 9

Včera 74