8. třída – Čj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. :

Pondělí 8. 6.

Mluvnice

Vypracujte přílohu Čj8test str. 80 – 81, pošlete mi náhled celé strany ke kontrole.

Úterý 2 . 6.

Mluvnice

V následujících souvětích určujte věty hlavní, vedlejší , druh a závislost vět vedlejších, poměry mezi větami hlavními. Pošlete ke kontrole.

  1. Pan Jonáš zavřel vrátka, pustil psa.
  2. Kalafuna nasadil housličky a přejel smyčcem po strunách.
  3. Maminka mně připravovala báječné pokrmy, ale před nimi jsem musel vždy spolknout lžíci rybího tuku.
  4. Hráči se sice snažili, ale nic se jim nedařilo.
  5. Náš závodník se zpozdil u startu, proto doběhl nečekaně až čtvrtý.
  6. Ohlédl jsem se, ale nikoho jsem neviděl.
  7. Buď se polepšíš, anebo tě mezi sebe nepustíme.
  8. Pršelo jako z konve, ba i kroupy zabubnovaly na taškové střechy.
  9. Musím to udělat, vždyť jsem to rodičům slíbil.J
  10. Je správné, že o tom uvažujete.

.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8test