8. třída – Fy – úkoly od 11.5.

8.třída nová látka - úkol na úterý a čtvrtek

Var

Prostuduj látku 1.21 z učebnice

Návod na zápis do sešitu:

Kapalnění (kondenzace)je přeměna skupenství ......... na .........

Děj se odehrává při bodu kapalnění, kterému říkáme také rosný bod

Ke kapalnění dojde při poklesu okolní teploty pod rosný bod

Teplota kapalnění-rosný bod závisí na řadě faktorů:

Jedním z podstatných je vlhkost vzduchu, tedy množství vodních par obsažených v ovzduší

V přírodě vzniká rosa (zkondenzovaná vodní pára na studených předmětech,

trávě, listech stromů apod.

V uzavřeném prostoru obdobně, vodní pára kondenzuje na oknech, dlaždičkách, studených brýlích

Při kapalnění se teplo z látky uvolňuje

Lze ho vypočítat obdobným způsobem jako u jiných termických dějů:

L = lt x m  kde lt je měrné skupenské teplo kapalnění

Sublimace a desublimace:

Některé látky mají schopnost přecházet z pevného skupenství na plynnou látku

Tomuto jevu říkáme sublimace (led - vodní pára, suchý led - oxid uhličitý, naftalén ...apod.

Desublimace je jev opačný.

Příkladem desublimace v přírodě je vznik jinovatky

Vodní pára desublimuje na studených předmětech, kde se kupí ledové krystalky.

 

Vypracuj a pošli odpovědi na následující otázky z učebnice (látka 1.21)

2, 4, 6, 9

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 107

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 432

Posledních 30 minut 2

Dnes 37

Včera 327