8. třída – Fy – úkoly od 27.4.

8.třída nová látka - úkol na úterý a čtvrtek

Termickí děj vypařování

Prostuduj látku 1.19 z učebnice

Návod na zápis do sešitu:

Vypařování je přeměna skupenství ......... na .........

Děj se odehrává při jaké-koli teplotě.

Kapalina se vypařuje pouze z povrchu

Rychlost vypařování závisí na - druhu kapaliny, teplotě, velikosti povrch

a na proudění okolního vzduchu

Těkavé látky (rozpouštědla, benzín, alkohol a další) se vypařují rychle

Netěkavé látky (oleje, nafta) se vypařují pomalu

Při vypařování se teplo spotřebuje - nazývá se skupenské teplo ........

Vypočítá se: L = lt x m (lt- skupenské teplo ......., m ........

Voda má obrovskou hodnotu lt (2260 kJ/kg)

 

Zkus odpovědět na některé z následujících otázek:

Proč se po dešti ochladí

Proč se stříkají ulice ve městech vodou, když je horko

K čemu využívají někteří živočichové pocení

Co je dobré udělat a proč, když máme horečku

Proč má slon obrovské uši

Jak se chladí pes, když je mu horko

Odpovědi pošli E-mailem

(kdo dokáže zvládnout všechny otázky má bonus)

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 039

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 144

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 505

Posledních 30 minut 14

Dnes 199

Včera 156