8. třída – Fy – úkoly od 6.4.

Didakta-Fyzika1-termika-teplo přijaté tělesem 3 příklady (pozor každý příklad má 3 zadání),

proveď vzorový výpočet jednoho libovolného příkladu do  školního sešitu, u ostatních zapiš do sešitu

pouze výsledky

(počítej podle vzorce Q = C x M x (t - to), tepelné kapacity pro hliník, měď, olovo ... jsou uvedeny

v zadaání příkladů)

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 183

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 114

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 80

Unikátní IP 833

Posledních 30 minut 6

Dnes 74

Včera 207