8. třída – Fy – úkoly od 6.4.

Didakta-Fyzika1-termika-teplo přijaté tělesem 3 příklady (pozor každý příklad má 3 zadání),

proveď vzorový výpočet jednoho libovolného příkladu do  školního sešitu, u ostatních zapiš do sešitu

pouze výsledky

(počítej podle vzorce Q = C x M x (t - to), tepelné kapacity pro hliník, měď, olovo ... jsou uvedeny

v zadaání příkladů)

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 2 826

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 101

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 62

Unikátní IP 644

Posledních 30 minut 0

Dnes 3

Včera 114