8. třída – Nj – úkoly od 20.4.

Úkoly v týdnu od 20. 4. pro skupinu A:

Den 22. April – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem – cv. 17 a cv. 19 na str.15 v pracovním sešitě

Nové učivo: časování slovesa fernsehen – dívat se na televizi

Celé časování je uvedeno v učebnici na str. 16 v levém sloupci – zapište si je.

Sloveso fernsehen má tzv. odlučitelnou předponu – fern, v infinitivu je předpona se slovesem, jinak stojí fern až na konci věty. Např.:

Ich sehe zwei Stunden fern. - Dívám se dvě hodiny na televizi.

Siehst du am Wochenende oft fern? - Díváš se o víkendu často na televizi?

Mein Opa sieht nicht fern. - Můj děda senedívá na televizi,

Wir alle sehen gern fern – Všichni se rádi díváme na televizi.

Ale pozor! Ich möchte heute fernsehen. - Chtěl bych se zítra dívat na televizi. - Zde je sloveso fernsehen v infinitivu, ten stojí na konci věty dohromady i s předponou

Odlučitelných předpon je celá řada, zatím pracujeme pouze s tímto slovesem.

Na procvičení vypracujte z učebnice cv. 7 b na str. 16 a v pracovním sešitě cv. 15 na str.14 – obojí pošlete do 25. 4. na verastepankova@zszdikov.cz

Den 24. April – Freitag

Opakování sloves – vypracujte v pracovním sešitě cv. 16 na str. 14 – pozor - slovesa lesen, fahren, laufen, fernsehen mají v jednotném čísle nepravidelnosti.

Budeme pracovat s přílohou Nj 8. tř. Überraschung:

Soubor ke stažení:

Nj8.tř. Überraschung

Jedná se o text, který několikrát přečtěte, abyste mu porozuměli. Většinu slovní zásoby máme znát – nově tam objevíte předložku für – pro se 4. pádem a sloveso aufräumen – uklízet, má odlučitelnou předponu auf. Některá slova nemusí být oddělena mezerou, oddělte si je.

Za textem jsou otázky, na 8 z nich písemně odpovězte a pošlete nejpozději do konce měsíce.

Nová slovíčka – 2. lekce strana 27 v PS, poslední slovo die Arbeit.

.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 107

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 432

Posledních 30 minut 2

Dnes 37

Včera 327