9. třída – Čj – úkoly od 25.5.

Úkoly pro týden od 25. 5.:

Pondělí 25. 5.

Pracujeme s přílohou Čj9všeob

Na str. 32 – 33 řešte požadované úkoly. Ke kontrole mi pošlete srozumitelné řešení, nejlépe celé strany.

Dále pracujeme s přílohou Čj9čárky

Doplňte čárky ve všech větách od č. 31 až k č.21 včetně – jsou to části dvou cvičení. U souvětí č. 3, 7, 12, 17 a 18 určete pořadí vět hlavních a vedlejších a druh vět vedlejších.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 27. 5.

Mluvnice

Zpracujte přílohu Čj9T. Doplňte vhodná řešení na str. 84 počínaje úkolem č. 7 až na str.85 , kde jsou poslední úkoly z literatury (tedy 7. úkol na str. 84 až 8. úkol na str. 85).

Jako bonus zpracujte dole na str.85 souvětí – obvyklým způsobem.

Pošlete nejlépe celé strany k opravě.

Středa 28 5.

Mluvnice

Příloha Čj9prav- na str. 103 ve cv. 10 doplňte vynechané koncovky a pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na str.56 vypracujte cv. 6 a pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 29. 5.

Mluvníce

Příloha Čj9VP – na str. 287 vypracujte cv. h, doplňte správně malá a velká písmena u zvýrazněného textu a pošlete ke kontrole.

Následující souvětí převeďte na přímou řeč, napište správně uvozovky, čárky atd. Přímá řeč se nechá vyjádřit podle postavení věty uvozovací třemi způsoby. Napište tedy všechny tři způsoby.

Malý Pavlík úpěnlivě volal na Tomáše, aby mu běžel na pomoc.

Pošlete ke kontrole.

Pátek 22. 5.

Mluvnice

Podle přílohy ČjVýslT31 si zkontrolujte řešení minulého testu a informujte o vaší úspěšnosti.

Dnes posílám přijímačkový test celý i s úvodní stránkou, záznamovým archem a řešením. Jedná se o přílohy Čj9přijzk, Čj9záznam, Čj9řešení.

Všechno si projděte, abyste při přijímačkách nebyli překvapeni. Zvlášť nahlédněte do záznamového archu. Je možné, že jsme tento test už řešili (aspoň někteří).

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj9příjzk
Čj9řešení
Čj9T
Čj9VP
Čj9výslT31
Čj9záznam
Čj9čárka
Čj9obec
Čj9prav

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 111

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 433

Posledních 30 minut 4

Dnes 41

Včera 327