9. třída – Fy – úkoly od 11.5.

9.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

Vedení elektrického proudu v polovodičích

Prostuduj látku 4.1 a 4.2 z učebnice a zapiš do sešitu:

Polovodiče jsou materiály,

které se za určitých okolností stávají vodiči el.proudu.

Základem polovodičů jsou prvky 4.skupiny chemické tabulky

Křemík (Si) a Germanium (Ge), které mají 4 valenční elektrony

1)Přidáním prvku 5.skupiny-arsenu (As) do struktury čistého křemíku

vytvoří valenční elektrony obou prvků nasycenou elektronovou sféru 8 elektronů

4 el.od Si + 5.el.od As = 9 el.

Jeden elektron je navíc, je volný a obstará vodivost tohoto polovodiče

Tento typ polovodiče se nazývá polovodič typu N s elektronovou vodivostí

2)Přidáním prvku 3.skupiny-india (In) do struktury čistého křemíku

vytvoří valenční elektrony obou prvků elektronovou sféru ze 7 elektronů

4 el.od Si + 3 el. od In = 7 el.

Jeden elektron do nasycenosti sféry chybí, vznikne prázdné místo "Díra".

Tato "díra", kde chybí elektron se jeví kladně a obstarává vodivost polovodiče.

Tento typ polovodiče se nazývá polovodič typu P s "děrovou" vodivostí.

Závěr:

Polovodiče mají zcela vyjímečné el. vlastnosti:

-jejich odpor se s teplotou snižuje (termistory)

-jejich odpor se mění s intenzitou osvětlení (fotorezistor)

-vedou el.proud pouze jedním směrem (diody)

 

Odpověz na otázky:

1)Z jakých prvků a sloučenin se vyrábí termistory a fotorezistory

2)Jaké využití mají v praxi

Odpovědi zapiš do sešitu a také pošli E-mailem