9. třída – Fy – úkoly od 23.3.

Programová nabídka Didakta
FYZIKA - FYZIKA 2 - ELEKTŘINA - ELEKTROVÁNÍ TĚLES (5 příkladů)
FYZIKA - FYZIKA 1 - ELEKTŘINA - OHMŮV ZÁKON (10 příkladů)