9. třída – Fy – úkoly od 4.5.

9.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

Vedení elektrického proudu v plynech

Prostuduj látku 3.2 z učebnice a zapiš do sešitu:

Vzduch je za běžných podmínek izolant.

Za určitých podmínek se může stát vodivým.

Podmínkou vodivosti vzduchu je jev, kterému říkáme ionizace.

Ionizace je rozpad molekuly plynu na kladný iont a volný elektron.

Volné elektrony a jejich usměrněný pohyb pak vytvoří vodivou cestu.

Podmínkou ionizace je silné elektrické pole.

To vzniká např. před bouřkou, vzduch se ionizuje, vzniká jiskrový výboj-blesk.

Využití elektrického proudu v plynech za normálního tlaku:

-obloukové svařování kovů,

-obloukové pece k tavení kovů

Využití el.proudu v plynech za sníženého tlaku:

-výbojové reklamní trubice, zářivky, výbojky, led-světla

 

Odpověz na otázku 2, vypočítej pr.4 z učebnice

Odpovědi zapiš do sešitu a také pošli E-mailem