9. třída – Ma – úkoly

Pracovní sešit Hravá matematika

  • od strany 80 - 90 všechny cvičení co chybí

"Středoškoláci" - V rámci příprav na přijímací zkoušky:

  • vypracovat v pracovním sešitě Přijímačky v pohodě test 1, který začíná na str. 74
  • V případě, že narazíte na cvičení, se kterým si nebudete vědět rady, kontaktujte mě přes Messenger.