9. třída – Nj – úkoly od 11.5.

Úkoly na týden od 11. 5.

Den 11. Mai - Montag

Opakování perfekta pravidelných sloves

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Was hast du gestern nachmittag gemacht? 2. Was hat deine Schwester in der Tasche gesucht? 3. Wer hat auf dich vor dem Haus gewartet? 4. Wie haben die Schüler in dem Garten gearbeitet? 5. Was hat deine Mutti für Wochenende gekauft?

  1. Wie viel hat das neue Auto gekostet? 7. Wer durfte auf den Sportplatz nicht gehen? 8. Wer musste für die Schule viel lernen? 9. Wer hat das Gedicht auswendig gelernt? 10. Wer konnte die Aufgabe nicht fleißig schreiben?

Práce s přílohou Nj9.perf.odl.

Příloha má několik stran, na str. 189 vypracujte cv. 1, 2 a na str.190 cv. 3. Všechna cvičení jsou na procvičování perfekta, vypracujte a pošlete.

Den 12. 5. –Dienstag

Nové učivo : 2. perfektum sloves s neodlučitelnou předponou – zápis do sešitu

Skládá se z pomocného slovesa (haben, sein) a příčestí minulého. Musíme si ujasnit, které předpony jsou neodlučitelné: be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-.

Měli bychom je umět zpamětí. Když se objeví sloveso s těmito předponami, máme vědět, že jeho příčestí minulé nemá ge-. Ostatní pravidla jsou stejná.

Př.: besuchen - ich habe besucht

erwarten - ich habe erwartet

bemalen – ich habe bemalt

Podle přílohy Nj9.perf.odl. vypracujte na str. 192 cv. 5, 6 a na str. 194 cv. 9. Je tam uveden vzor, všechno je na procvičování nového učiva a všechno pošlete.

Den 14. 5. Donnerstag

Ze stejné přílohy si zapište ze str. 191 slovíčka.

Na str. 194 – 195 se zde nachází text Die Suppe. Několikrát přečtěte a vytvořte pět otázek tak, abyste mohli podle textu odpovědět. Pošlete ke kontrole.

Všechny úkoly pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov,cz

Přílohy.

Nj9.perf.odl

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 011

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 3

Dnes 11

Včera 74