9. třída – Nj – úkoly od 18.5.

Úkoly na týden od 18. 5.

Den 18. Mai - Montag

Opakování perfekta .

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Wer hat dich gestern zu Hause besucht? 2.Wie viel hast du gestern im Geschäft bezahlt? 3. Wer hat dir ein Märchen erzählt? 4. Welche Märchen kannst du auf Deutsch erzählen? 5. Was muss deine Mutter alles zu Hause machen?

  1. Wo waren alle Kinder im April? 7. Wer sollte die Aufgabe richtig machen? 8. Wer hat nicht gefragt? 9. Wen hast du gesucht? 10. Was hast du in der Stadt gesucht?

Práce s přílohou Nj9Test – vypracuj a celé pošli ke kontrole.

Nové učivo. 3. Perfektum sloves na -ieren. Tato slovesa nemají v příčestí minulém ge- ---zápis do sešitu.

reparieren-----ich habe repariert, du hast repariert, er hat repariert

wir haben repariert, ihr habt repariert, sie haben repariert

Procvičení.

Sloveso kontrollieren – napiš ve všech osobách perfekta do sešitu a pošli.

Práce s přílohou Nj9perfA – cv. 1 na str. 198 – vypracovat a poslat.

Den 19. 5. – Dienstag

Nové učivo : 4. Perfektum sloves s odlučitelnou předponou – zápis do sešitu

Skládá se z pomocného slovesa (haben, sein) a příčestí minulého. Musíme si ujasnit, které předpony jsou neodlučitelné: be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-.

Odlučitelné předpony jsou např.: auf, zu, ab, an, ....

Když se objeví sloveso s těmito odlučitelnými předponami, máme vědět, že jeho příčestí minulé

má -ge- za předponou. Ostatní pravidla jsou stejná.

Aufmachen – udluč. předpona auf---ich habe aufgemacht, du hast aufgemacht, er hat aufgemacht, wir haben aufgemacht, ihr habt aufgemacht, sie haben aufgemacht

Procvičení:

příloha NjperfA – cv.2 na str. 198, cv. 3 na str. 199

příloha NjperfB – cv. 4 na str. 200, cv. 6 na str. 201

Všechna cvičení poslat.

Den 21. 5. Donnerstag

Příloha Nj9perfC – text na str. 201 a 202 přečíst a podle něj odpovědět na otázky ve cv. 7 na str. 202. Písemně odpovězte na prvních 6 otázek.

Cv. 9 na str. 203 – vypracovat a zároveň s odpověďmi ze cv. 7 poslat ke kontrole.

Cvičení řešte průběžně a pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj9perfA
NJ9test
Nj9perfB
Nj9perfC

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 129

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 436

Posledních 30 minut 14

Dnes 59

Včera 327