9. třída – Nj – úkoly od 23.3.

Úkoly na týden od 23. 3.:

Text na str. 52 učebnice opište do školního sešitu a přeložte do českého jazyka – písemně.
Text pokračuje na str. 53, ten přečtěte, neopisujte a zodpovězte písemně otázky ze cv. b.

Slovesa fernsehen, bekommen a fahren vyčasujte ve všech osobách a vytvořte i rozkazovací způsob.