9. třída – Nj – úkoly od 25.5.

Úkoly na týden od 25. 5.

Den 25. Mai - Montag

Opakování perfekta .

Odpovězte písemně , celou větou a pošlete ke kontrole: 1. Was hat deine Mutter im Geschäft gestern eingekauft? 2. Wie lange hast du deine Hausaufgaben letzte Woche gemacht? 3. Wer hat die Tür im Zimmer nicht zugemacht? 4. Wer hat die Bücher und die Schuhe nicht aufgeräumt? 5.Wie viel hast du für den neuen Computer bezahlt? 6. Was hat deine kleine Schwester draußen so lange gemacht? 7. Wer durfte so lange schlafen? 8. Was möchten alle Kinder jetzt bekommen?

Nové učivo.

5. perfektum sloves nepravidelných (zápis do školního sešitu)

Existuje skupina německých sloves, jejichž perfektum (a často i préteritum) se tvoří nepravidelně, tyto tvary nelze odvodit, musíme se je naučit pamětně. V platnosti zůstávají u těchto sloves pravidla o časování pomocného slovesa, způsob přidávání ge-, informace o odlučitelných i neodlučitelných předponách. Tato slovesa zařazujeme v našem dělení sloves do 5. skupiny a do školního sešitu je budete pod tímto značením zapisovat.

Např. sloveso finden – nalézt, nalézat – perf. je ich habe gefunden

Jeho časování:

1. ich habe gefunden             wir haben gefunden

2. du hast gefunden              ihr habt gefunden

3. er, sie, es hat gefunden    sie haben gefunde

Ich habe keine Hefte gefunden. (Nenašel jsem žádné sešity). Hast du Pilze gefunden? (Našel jsi houby?) Wer hat meine Armbanduhr wohl gefunden? (Kdo asi našel moje hodinky?)

Do sešitu si zapište perfektum následujících sloves:

finden        ich habe gefunden             nalézt, nacházet

singen        du hast gesungen               zpívat

sprechen    ich habe gesprochen         mluvit

beginnen    er hat begonnen                začínat, začít

vergessen   ich habe vergessen           zapomenout

verstehen   ich habe verstanden         rozumět

scheinen     es hat geschienen             svítit

frieren         es hat gefroren                  mrznout

gefallen       es hat gefallen                   líbit se

versprechen ich habe versprochen    slíbit, slibovat

Vyčasujte slovesa: sprechen a verstehen v čase přítomném i v perfektu a pošlete mi ke kontrole.

Den 26. 5. – Dienstag

K opakování předchozího učiva využijte přílohu Nj9perfI . Slovíčka na str. 207 si zapište do slovníčku.

K procvičení perfekta využijeme přílohu Nj9perfII. Vypracujte cv. 1, 2, 3 na str. 208 v této příloze a pošlete ke kontrole.

Den 28. 5. Donnerstag

Příloha Nj9test - vypracujte a pošlete ke kontrole nejlépe celé strany.

Pro snazší orientaci pište čísla cvičení i strany.

Cvičení řešte průběžně a pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

NJ9test
Nj9perfI
Nj9perfII

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 042

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 144

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 17

Dnes 202

Včera 156