9. třída – Nj – úkoly od 30.3.

Úkoly na týden od 30. 3.:

V pracovním sešitě na str. 62 – slovíčka v levém sloupci, poslední slovo gerade – opsat se členy i v mn. Čísle.

Nové učivo:

Zápis do školního sešitu: Předložky se 3. pádem

aus, bei, mit, nach von, zu
Spojují se vždy jen se 3. pádem, následuje po nich 3. pád členu určitého, neurčitého, zájmena ...

aus – z, ze – aus der Schule, aus einem Tisch, aus dem Schrank
bei – u, při – bei ihm, bei meiner Tante, bei seinem Opa
mit – s, se - mit ihnen, mit dem Auto, mit minem Freund, mit uns
nach – po, do, se jmény míst – nach der Stunde, nach dem Unterricht, nach Prag, nach Österreich
von – od – von dir, von unserem Onkel, von meiner Oma
zu – k, ke – zu mir, zu uns, zur Schule, zum Onkel, zu seinem Bruder

V pracovním sešitě vypracovat cv. 5 na str. 60.