9. třída – Nj – úkoly

Úkoly na týden od 16. 3.:

do školních sešitů napsat cv. 10 na str. 47 učebnice
cv. 13 na str. 48 učebnice
opakovat slovní zásobu 4. a 5. lekce
zapsat slovíčka 6. lekce – první polovinu, levý sloupec
dokončit zbývající cvičení 4. lekce v pracovním sešitě, pokud ještě nejsou vypracovaná
všechna vypracovávaná cvičení ve školním sešitě oddělit, napsat datum v týdnu od ...číslo úkolu