9. třída – Vo – úkoly od 1.6.

Výchova k občanství 9 od 1.6.

 

Čtvrtek 4. 6. -

Téma: Trh a ceny -  učebnice str. 110 - 114

Odpověz:1. Popiš jednotlivé sektory národního hospodářství.

  1. V čem spočívá úloha konkurence?
  2. Co je to monopol?   

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.