9. třída – Vo – úkoly od 18.5.

Výchova k občanství 9

Čtvrtek 21.5.

Téma: Lidé, stát a hospodářství

Učebnice str. 103 - – 107

Do sešitu odpověz na otázky.

  1. Vysvětli, čím se zabývá ekonomie.
  2. Co je trh a jak funguje?

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.