9. třída – Vo – úkoly od 25.5.

Výchova k občanství 9 od 25.5.

 

Čtvrtek 28. 5. -

Téma: Trh a ceny -  učebnice str. 108 - 109

Odpověz: Jakým způsobem získává člověk peníze?

                  Jakým způsobem se dosahuje rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou?

                

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.